• Segnaposto

  ALMOND THAI

  12.00  +
 • Segnaposto

  BAMBĂ™ SOUR

  12.00  +
 • Segnaposto

  BASIL SMASH

  12.00  +
 • Segnaposto

  BREZZA MARINA

  12.00  +
 • Segnaposto

  CAIPIRINHA MANGO E PEPE ROSA

  12.00  +
 • Segnaposto

  DARK’N STORM

  12.00  +
 • Segnaposto

  GIMLET ORIENTAL

  12.00  +
 • Segnaposto

  GINGER TONIC

  12.00  +
 • Segnaposto

  HAWAIAN MULE

  12.00  +
 • Segnaposto

  MARGARITA

  12.00  +
 • Segnaposto

  MARGARITA VARIANTE FRUTTA

  12.00  +
 • Segnaposto

  MOSCOW MULE

  12.00  +